Pani Ewa Feliksiak kierownik DK Sok?

Pani Gra?yna Kaim Redaktor Naczelna tygodnika Prze?om

Pan Andrzej Miranowicz Dyrektor Trzebi?skiego Centrum Administracyjnego

Ks. Kanonik Piotr Miszczyk Kustosz Sanktuarium Matki Bo?ej Patronki Rodzin Robotniczych w P?okach

Pan Adam Pasternak Us?ugi Komunalne Trzebinia

Pan Zbigniew Bonderek Honorowy Obywatel Trzebini

Pan Tadeusz Sadulski prezes TRS Niezale?no??

Pan Dariusz Gryza cz?onek zarz?du TRS Niezale?no??

Pan Mateusz Pierzcha?a TRS Niezale?no??