W Empireum Kultury U Florkiewiczw go?cili?my wielu wybitnych artystw i zespo?w.

Odwiedzili nas m.in.:

Piwnica Pod Baranami
Marek Ba?ata i Krzysztof ?ciera?ski
Agnieszka Chrzanowska
Frank Prus Trio
Grupa Teatralna MAT
Kabaret Skeczw M?cz?cych
Piotr Kuba Kubowicz
Tadeusz Kwinta
Ewa Olejnik
Henryk Mi?kiewicz i Full Drive
Zbigniew Paterak
Agata ?lazyk
Leszek Wjtowicz

Urszula Makosz
Micha? P?torak