Galerie zdj??


Uroczysto?? posadzenia D?bw Pami?ci, 14 IV 2011 r.

Uroczysto?? posadzenia D?bw Katy?skich - galeria zdj??


Wr?czenie wyr?nie? "Adiunge Optimis"

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012


Piotr "Kuba" Kubowicz w Empireum Kultury

8 stycznia 2009


Wieczr poezji J.B. Antoniusa

9 lutego 2007


Rodzinne kol?dowanie

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013


Pa?ac w M?oszowej - Empireum Kultury

Stan przed remontem

Stan po remoncie


TRS organizuje spo?eczne prace porz?dkowe

Prace w okolicy ska?ki triasowej w Bol?cinie

Prace w Puszczy Dulowskiej

Prace w okolicy Zamku Lipowiec