W czwartkowy wieczr 8. stycznia w Empireum Kultury U Florkiewiczw go?ci? Piotr Kuba Kubowicz, aktor, pie?niarz, kompozytor, artysta Piwnicy pod Baranami, jako ostatni przyj?ty do zespo?u przez Piotra Skrzyneckiego.

Szuka? on swego miejsca w r?nych stylach w muzyce, od chora?u gregoria?skiego przez oper?, operetk?, oratorium, musical, rock, po blues i jazz. Umuzyczni? najwspanialsz? polsk? poezj?, m.in. wiersze Cz. Mi?osza, J. Tuwima, K.I. Ga?czy?skiego, B. Le?miana, I. Krasickiego, a tak?e ulubionego R. M. Rilkego. Piosenki Kubowicza zachwycaj? r?norodno?ci? brzmienia i melodyk?.

Podczas tego bardzo sympatycznego spotkania artysta, ktremu towarzyszyli Andrzej Nowak (piano) i Micha? P?torak (skrzypce), ?piewa? dla nas pi?kne pastora?ki pod wsplnym tytu?em Gwiazda nad naszym domem, po czym kol?dowali?my wraz z nim.

Zdj?cia ze spotkania mo?na zobaczy? tutaj.