Rodzinne kol?dowanie 2009

W sobot?, 3 stycznia 2009, w godzinach od 16:00 do 18:00 kol?dowali?my w Pa?acu w M?oszowej. Galeri? zdj?? z tego wydarzenia mo?na obejrze? tutaj. Zapraszamy za rok.