Adiunge Optimis 2008

20 listopada odby?o si? uroczyste wr?czenie wyr?nienia Adiunge Optimis za 2008 rok. Decyzj? Kolegium Honorowego otrzyma? je Pan Andrzej Kostka, m. in. za fascynacj? histori? oraz gorliw? trosk? o ocalenie i zachowanie ?wiadectwa minionej Trzebini, utrwalonego na fotografiach i kartach spisanych wspomnie? jej mieszka?cw.

Uroczysto?? wr?czenia wyr?nienia u?wietni? koncert Urszuli Makosz, ktrej towarzyszyli Micha? P?torak (skrzypce) oraz Pawe? Pierzcha?a (fortepian).

Galeri? zdj?? z uroczysto?ci mo?na obejrze? tutaj.