Adiunge Optimis 2007

22 listopada odby?o si? uroczyste wr?czenie wyr?nienia Adiunge Optimis za 2007 rok. Decyzj? Kolegium Honorowego otrzyma? je Pan Marian Kazieczko, mi?dzy innymi za pasj? zbieractwa walorw filatelistycznych, wiedz? filatelistyczn? i fachowo?? potwierdzon? sukcesem wystawowym bogatych zbiorw oraz osobliwy sposb dokumentowania historii i promocji Trzebini.
Galeri? zdj?? z uroczysto?ci mo?na obejrze? tutaj.