11 kwietnia 2007 roku tygodnik Prze?om opublikowa? artyku? Bogumi?a Kurylczyka pod tytu?em Smarowanie kandydatw. W artykule tym znalaz?y si? nie?cis?e i niepe?ne informacje na temat finansowania kampanii wyborczej komitetw wyborczych Stowarzyszenia TRS Niezale?no?? oraz KWW Wraz.

W zwi?zku z tym skierowali?my do redakcji tygodnika list z wyja?nieniami, ktry mo?na przeczyta? tutaj.