Adiunge Optimis 2009

3 grudnia odby?o si? uroczyste wr?czenie wyr?nienia Adiunge Optimis za 2009 rok. Decyzj? Kolegium Honorowego otrzyma? je Pan Jerzy Ch?opek, m. in. za wytrwa?e starania o ukazanie s?uchaczom pi?kna chralistyki oraz wieloletni wk?ad w kszta?towanie i kultywowanie tradycji ?piewaczej w?rd kilku pokole? Trzebinian.

Uroczysto?? wr?czenia wyr?nienia u?wietni? koncert zespo?u Little Egoists, ktrego liderem jest pan Marek Stryszowski, wybitny saksofonista i wokalista. Towarzyszyli mu panowie: Sebastian Bernatowicz na instrumentach klawiszowych, oraz Krzysztof Bodzo? na gitarze basowej i kontrabasie elektrycznym.

Galeri? zdj?? z uroczysto?ci mo?na obejrze? tutaj.