Wybory samorz?dowe 2010 - og?oszono kalendarz wyborczy

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 wrze?nia 2010 r. Nr 171, poz. 1151 zosta?o og?oszone rozporz?dzenie Prezesa Rady Ministrw w sprawie zarz?dzenia wyborw do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborw wjtw, burmistrzw i prezydentw miast.

Pierwsza tura wyborw odb?dzie si? 21 listopada 2010 r., natomiast ewentualna druga tura wyborw prezydentw, burmistrzw i wjtw miast i gmin - 5 grudnia 2010 r.

Kalendarz wyborczy publikujemy w naszym informatorze dla Wyborcw.

Pe?n? tre?? rozporz?dzenia w sprawie zarz?dzenia wyborw mo?na znale?? na stronie Pa?stwowej Komisji Wyborczej.