Na stronie Plikw do pobrania zamieszczamy formularze wykazw osb popieraj?cych listy kandydatw do Rady Miasta Trzebini, zg?aszane przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Trzebi?ski Ruch Spo?eczny Niezale?no?? w poszczeglnych okr?gach wyborczych. Formularze przeznaczone s? do zbierania podpisw osb popieraj?cych listy naszych kandydatw do Rady Miasta Trzebini.