Miejska Komisja Wyborcza potwierdzi?a przyj?cie do rejestracji list kandydatw na radnych Rady Miasta Trzebini z?o?onych przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Trzebi?ski Ruch Spo?eczny "Niezale?no??". Komitet zg?osi? listy kandydatw we wszystkich trzech okr?gach wyborczych, sk?adaj?c wraz z nimi wymagan? liczb? podpisw osb popieraj?cych.

Listy kandydatw publikujemy w naszym Informatorze Wyborczym. Poni?ej zamieszczamy potwierdzenia przyj?cia list do rejestracji.

Zg?oszenie listy kandydatw w okr?gu nr I

Zg?oszenie listy kandydatw w okr?gu nr II

Zg?oszenie listy kandydatw w okr?gu nr III