Przypominamy, ?e wszelkie materia?y wyborcze kandydatw na radnych, kandyduj?cych z list Komitetu Wyborczego naszego Stowarzyszenia, musz? zawiera? informacj?: Materia? sfinansowany ze ?rodkw KW Stowarzyszenia TRS "Niezale?no??"