W katastrofie lotniczej w Smole?sku zgin?? Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczy?ski, jego Ma??onka, wielu przedstawicieli najwy?szych w?adz polskich oraz naszych wybitnych Rodakw.

Jeste?my g??boko wstrz??ni?ci t? wielk? tragedi?. Wszystkich naszych sympatykw prosimy o udzia? w mszy ?wi?tej w intencji ofiar katastrofy i Ojczyzny, ktra zostanie odprawiona w pi?tek 16 kwietnia o godzinie 12:00 w ko?ciele p.w. ?w. ?w. Aposto?w Piotra i Paw?a w Trzebini.