Katarzyna Majewska radn? Rady Miasta Trzebini

21 listopada odby?y si? wybory samorz?dowe.
Mandat radnej Rady Miasta i Gminy Trzebinia zdoby?a pani Katarzyna Majewska, kandyduj?ca z listy Stowarzyszenia TRS "Niezale?no??".