Rodzinne kol?dowanie 2011 za nami

W czwartek, 6 stycznia, w godzinach od 16:00 do 18:00 kol?dowali?my w Pa?acu w M?oszowej. Pi?knie dzi?kujemy wszystkim, ktrzy zechcieli przyj?? pokol?dowa? z nami przy ognisku. Galeri? zdj?? z tego wydarzenia mo?na obejrze? tutaj. Zapraszamy za rok.