Serdecznie zapraszamy na uroczysto?? posadzenia D?bw Pami?ci ku czci zamordowanych przez NKWD w 1940 r. w Charkowie i Katyniu, urodzonych na trzebi?skiej ziemi: kpt. Jana G?siora, por. Leona Morawca i Wiktora Wojtasa.
Uroczysto?? odb?dzie si? 14 kwietnia o godzinie 15:00. Szczeg?owe informacje w zaproszeniu zamieszczonym poni?ej.


Klikni?cie powi?ksza obraz zaproszenia.