aktualno?ci

 

Niech tajemnica Bo?ego Narodzenia                                                                      

Dotknie naszych serc, odmieni je i otworzy                                                                                               

  na obecno?? Boga i drugiego cz?owieka

                                                                                                                                                            

Szanowni Pa?stwo!

W imieniu Trzebi?skiego Ruchu Spo?ecznego

Niezale?no??

pragniemy przekaza? serdeczne ?yczenia

 spokojnych i radosnych

?wi?t Bo?ego Narodzenia, prze?ytych w gronie

rodzinnym i w?rd przyjaci?.

W tych wyj?tkowych dniach, znajd?my czas na rodzinne kol?dowanie i piel?gnowanie

polskich tradycji.

Niech b?ogos?awie?stwo Bo?ej Dzieciny

odmieni nasze serca

i sprawi, aby w naszym ?yciu by?o jak najwi?cej

dobra, nadziei i rado?ci, ktre daj? nam si?y

 w pokonywaniu przeciwno?ci losu.

?yczymy, aby Nowy 2014 Rok  przynis? same dobre chwile

                                                   

 TRS Niezale?no??

 

 

 

Weso?ych ?wi?t