aktualno?ci

 TRZEBI?SKI  RUCH  SPO?ECZNY

NIEZALE?NO??

 

zaprasza na

 

Kol?dowanie przy ognisku.

Zesp? Pa?acowo Parkowy
w M?oszowej
6 styczna 2014roku o godzinie 16.

 

Zapraszamy z rodzinami.

Zdj?cie: http://ekarteczki.pl/ekartka-spokojnych-swiat,4,3,163.html