W?adze Stowarzyszenia Trzebi?ski Ruch Spo?eczny

Zarz?d:

Tadeusz Sadulski Prezes
Krzysztof G?uch Wiceprezes
Miros?awa Stawarz Sekretarz
Dariusz Gryza
Bogus?aw Sosinka
Zdzis?aw Walczyk

Komisja Rewizyjna:

Beata Przeworowska
Ewa Szyd?owska Koryczan
Wies?aw Dzie?