Wszystkie materia?y wyborcze kandydatw na radnych z list KW Stowarzyszenia TRS "Niezale?no??" musz? zosta? opatrzone informacj?:

Publikacja sfinansowana ze ?rodkw KW Stowarzyszenia TRS "Niezale?no??"

Materia?y takie, a tak?e wszelkie inne wydatki na cele kampanii wyborczej, musz? by? op?acane z konta Komitetu Wyborczego, na podstawie faktury VAT wystawionej na:

Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Trzebi?ski Ruch Spo?eczny "Niezale?no??"
(lub KW Stowarzyszenia TRS "Niezale?no??")
ul. Florkiewicza 1
32-546 M?oszowa
NIP 628-22-40-361