Wykaz Komisji Wyborczych w Trzebini

 

Numer obwodu Granice obwodu g?osowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Osiedle Zwi?zku Walki M?odych, bl: od nr 1 do 10

Lokal przystosowany dla osb niepe?nosprawnych
Szko?a Podstawowa nr 8, w Trzebini Osiedle ZWM
2 Osiedle Zwi?zku Walki M?odych, bl: od nr 11 do 18 oraz nr 23

Lokal przystosowany dla osb niepe?nosprawnych
Szko?a Podstawowa nr 8, w Trzebini Osiedle ZWM
3 Osiedle Piaski, ulice: D?ugosza, Kili?skiego, Kochanowskiego, Korczaka, Krakowska, Krasickiego, Mickiewicza, Ochronkowa, S?owackiego, Szewska, Szymanowskiego, Wolno?ci, K. ?mirka, ?wirki i Wigury, Osiedle Krakowska, ulice: G?ogowa, M?oszowska, Topolowa, Wi?niowa Zesp? Szk? Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
4 Osiedle Centrum, ulice: Cicha, Grunwaldzka od nr 2 do 34, Handlowa, Harcerska, Jasna, Ko?cielna, Ko?ciuszki od nr 1 do 32, Krtka, Ks. Harcmistrza Luzara, Narutowicza, Na Wzgrze, Nowotki, Okrzei, Os. Gen. Waltera, Parkowa, Marsza?ka Pi?sudskiego, Plac Targowy, Prosta, Rybna, Rynek, Sadowa, S?oneczna, Starowiejska, Strzelnicza, Szkolna, Szpitalna, ?w. Stanis?awa, Targowa, T?czowa, Gen. Zawadzkiego numery parzyste Gimnazjum Nr 1 w Trzebini
5 Osiedle Salwator, ulice: Broniewskiego, D?browskiego, D?uga, Dworcowa, G?owackiego, Konopnickiej, Kopernika, Ko?ciuszki od nr 33 do 152, Kraszewskiego, ?ukasiewicza, Orzeszkowej, Prusa, Puszkina, Pu?askiego, Reja, Sienkiewicza, Staszica, Tuwima, Wary?skiego, Wyspia?skiego Powiatowy M?odzie?owy Dom Kultury w Trzebini
6 Osiedle Trzebionka, ulice: Fabryczna, Grna, Kasprzaka od nr 1 do 10, Ko?cowa, Kr?ta, Kruczkowskiego, 22 Lipca od nr 1 do 20, 1 Maja do nr 82 i 82A, 84, 86, 88, 88A , Mokra, Nowa, Okr??na od nr 1 do 17 bez nr 16 i 16A, Osiedlowa, Rolna, 24 Stycznia od nr 1 do nr 40 bez 33, 35, 37, 39 Szko?a Podstawowa nr 3 w Trzebini
7 Osiedle Wodna, ulice: Do?ki, Plater, Graniczna, Krzywa, Kwiatowa, Lipowa, Lipowa Boczna, 1 Maja od nr 83 do 163 bez nr 84, 86, 88, 88A, 1000 Lecia Pa?stwa Polskiego od nr 1 do 42 i 42A, Podbuczyna, Gen. Sikorskiego, Sm?ki, Weso?a Rada Osiedla Wodna w Trzebini
8 Osiedle Grka, ulice: Bema, Kasprzaka od nr 14 do 25, 22 Lipca od nr 21 do ko?ca, Okr??na nr 16 i 16A oraz od nr 21 do ko?ca, Owocowa, 1000 Lecia Pa?stwa Polskiego od nr 43 do ko?ca, Poprzeczna, Skalna, 24 Stycznia od nr 41 do ko?ca oraz nr 33, 35, 37, 39, Wsplna, Gen Zawadzkiego do nr 23 numery nieparzyste Szko?a Podstawowa Nr 4 w Trzebini
9 Osiedle Krze, ulice: Cichy K?cik, Grunwaldzka od nr 35 do 77 numery nieparzyste oraz od 50 do 76 numery parzyste, Gwarkw, Kopalniana nr 1 oraz od nr 4 do 10, ?adna, Mi?a, Rodzinna, Rzeszowiakw, Spacerowa, Zaciszna, Gen. Zawadzkiego od nr 25 do ko?ca numery nieparzyste, Zgodna, ?abia Zesp? Szk? Techniczno-Us?ugowych w Trzebini
10 Osiedle Siersza, ulice: Boles?awa Chrobrego, Brzozowa, Chrzanowska, Ci??kowicka, Cyprysowa, D?bowa, Dolna, Dobra, Grzybowa, Jana Paw?a II nr 7, Jod?owa, Le?na, ??kowa, ?ukowa, 1 Maja od nr 164 do 200, M?y?ska, Nieca?a, Ogrodowa, Partyzantw, Podmok?a, Polna, Robotnicza, Sosnowa, Stara Maszyna, Stawowa, Stoja?owskiego, Szczakowska, ?wierkowa, Wierzbowa, Zielona Liceum Oglnokszta?c?ce w Trzebini
11 Osiedle Siersza, ulice : Akacjowa, Boczna, Braci Romockich, Dembowskiego, Dyrekcyjna, Grnicza, Grunwaldzka od nr 78 do ko?ca, Jana III Sobieskiego ,Jana Paw?a II od nr 1 do 30 /bez nr 7/ , 42 i 44 budynki prywatne, 11 Listopada, Modrzewiowa, Odkrywkowa, Piaskowa, Podwale, Rzemie?lnicza, Solskiego, Sportowa, 22 Stycznia, Szybowa, W?ska, Wyzwolenia, Zwyci?stwa, ?eromskiego Liceum Oglnokszta?c?ce w Trzebini
12 Osiedle Energetykw, ulice: Jana Paw?a II - bl nr. 14, 15, 17do 22, 31, 33, 35 do 41, 43, ul. Jana Paw?a II-budynki prywatne nr 47, 49, 55, 57, 63, Osiedle Gaj, bloki: od nr 1 do 22 Szko?a Podstawowa nr 6 Osiedle Gaj - w Trzebini
13 Osiedle Gaj-Zacisze , ulice: Kamienna, Matejki, Olkuska, P?ocka, Podleska, Sko?na, Studzienna, Osiedle Gaj, bloki: od 23 do 38 Szko?a Podstawowa nr 6 Osiedle Gaj - w Trzebini
14 So?ectwo Bol?cin Szko?a Podstawowa w Bol?cinie
15 So?ectwo Dulowa Dom Stra?aka w Dulowej
16 So?ectwo Karniowice Wiejski Dom Kultury w Karniowicach
17 So?ectwo M?oszowa Szko?a Podstawowa w M?oszowej
18 So?ectwo Pi?a Ko?cielecka Wiejski Dom Kultury w Pile Ko?cieleckiej
19 So?ectwo Czy?wka Wiejski Dom Kultury w Czy?wce
20 So?ectwo Lgota Wiejski Dom Kultury w Lgocie
21 So?ectwo My?lachowice Dom Kultury w My?lachowicach
22 So?ectwo P?oki Dom Stra?aka w P?okach
23 So?ectwo Psary Wiejski Dom Kultury w Psarach