Troska o wsplne dobro
Rozwaga w decyzjach
Solidno?? w dzia?aniu

Lista kandydatw na radnych w okr?gu wyborczym nr I do Rady Miasta Trzebini
1. Alicja Jolanta K?pa
lat 68, Trzebinia
 


2. Andrzej Jzef Kostka
lat 68, Trzebinia
www.andrzejkostka.pl


3. Halina Janina Ku?nierz
lat 53, Trzebinia
 


4. Katarzyna Agata Majewska
lat 39, Trzebinia
www.katarzynamajewska.pl


5. Jolanta Magdalena Piskorz
lat 49, Trzebinia
www.jolantapiskorzweb.pl


6. Sylwester Andrzej Woch
lat 38, Trzebinia
www.sylwesterwoch.pl


7. Jadwiga Gra?yna Wojtas
lat 52, Trzebinia
 


8. Stanis?aw Franciszek Wojtas
lat 55, Trzebinia
 


9. Violetta Anna Zakrzewska
lat 46, Trzebinia
www.violazakrzewska.pl


10. Agnieszka Urba?ska
lat 40, Trzebinia


11. Dominik Jerzy Be?tocha
lat 35, My?lachowice


12. Maria Bara?ska
lat 58, Trzebinia
 

13. Danuta Elfryda Gryza
lat 56, Trzebinia
 

 


Lista kandydatw na radnych w okr?gu wyborczym nr II do Rady Miasta Trzebini
1. Aleksandra Emilia
Fl?dro

lat 25, Trzebinia


2. Marek Andrzej
Harwes

lat 44, Trzebinia


3. Zdzis?aw Kamoda
lat 53, Trzebinia
www.zdzislawkamoda.pl


4. Marzena Kaput
lat 34, Trzebinia
www.marzenakaput.pl


5. Zbigniew W?adys?aw
Krawiec

lat 51, Trzebinia


6. Janusz Jacek Kuciel
lat 49, Trzebinia
 


7. Marek Artur ?azicki
lat 57, Trzebinia


8. El?bieta Irena Rejdych
lat 44, Trzebinia


9. Teresa Siemek
lat 51, Trzebinia
 

10. Zdzis?aw Walczyk
lat 50, Trzebinia
www.zdzislawwalczyk.pl
 

 


Lista kandydatw na radnych w okr?gu wyborczym nr III do Rady Miasta Trzebini
1. Stefan Tomasz
Adamczyk

lat 64, P?oki
www.stefanadamczyk.pl


2. Alina Barbara Dzie?
lat 43, M?oszowa

 


3. Regina Leonarda
Jankowska

lat 62, Karniowice
 


4. Katarzyna Jaro?
lat 26, M?oszowa
 


5. Maria Krystyna Jurczyk
lat 61, P?oki
 


6. Bernadetta Krystyna
Paluch

lat 44, Pi?a Ko?cielecka


7. Stanis?aw Piotr Paluch
lat 40, Dulowa
 


8. Aneta Beata
?wi?tkowska Go??b

lat 40, My?lachowice


9. Anna Zofia Wjcik
lat 47, Bol?cin
 
 

10. Gra?yna Jzefa Siemek
lat 55, Karniowice