Podzia? Gminy Trzebinia na okr?gi wyborcze

Numer okr?gu wyborczego Granice okr?gu wyborczego Liczba radnych wybieranych w okr?gu wyborczym
1 Osiedle Zwi?zku Walki M?odych, bl: od nr 1 do 18 oraz nr 23, Osiedle Piaski, ulice: D?ugosza, Kili?skiego, Kochanowskiego, Korczaka, Krakowska, Krasickiego, Mickiewicza, Ochronkowa, S?owackiego, Szewska, Szymanowskiego, Wolno?ci, K. ?mirka, ?wirki i Wigury, Osiedle Krakowska, ulice: G?ogowa, M?oszowska, Topolowa, Wi?niowa, Osiedle Centrum, ulice: Cicha, Grunwaldzka od nr 2 do 34, Handlowa, Harcerska, Jasna, Ko?cielna, Ko?ciuszki od nr 1 do 32, Krtka, Ks. Harcmistrza Luzara, Narutowicza, Na Wzgrze, Nowotki od nr 17 do ko?ca i od nr 18 do ko?ca, Okrzei, Os. Gen. Waltera, Parkowa, Marsza?ka Pi?sudskiego, Plac Targowy, Prosta, Rybna, Rynek, Sadowa, S?oneczna, Starowiejska, Strzelnicza, Szkolna, Szpitalna, ?w. Stanis?awa, Targowa, T?czowa, Gen. Zawadzkiego numery parzyste, Osiedle Salwator, ulice: Broniewskiego, D?browskiego, D?uga, Dworcowa, G?owackiego, Konopnickiej, Kopernika,Ko?ciuszki od nr 33 do 152, Kraszewskiego, ?ukasiewicza, Orzeszkowej, Prusa, Puszkina, Pu?askiego, Reja, Sienkiewicza, Staszica, Tuwima, Wary?skiego, Wyspia?skiego, Osiedle Trzebionka, ulice: Fabryczna, Grna, Kasprzaka od nr 1 do 10, Ko?cowa, Kr?ta, Kruczkowskiego, 22 Lipca od nr 1 do 20, 1 Maja do nr 82 i 82A, 84, 86,88,88A , Mokra, Nowa, Okr??na od nr 1 do 17 bez nr 16 i 16A, Osiedlowa, Rolna, 24 Stycznia od nr 1 do nr 40 bez nr 33,35,37,39, Osiedle Wodna,ulice: Do?ki, Plater, Graniczna, Krzywa, Kwiatowa, Lipowa, Lipowa Boczna, 1 Maja od nr 83 do 163 bez nr 84,86, 88, 88A , 1000 Lecia Pa?stwa Polskiego od nr 1 do 42 i 42A, Podbuczyna,Gen. Sikorskiego, Sm?ki, Weso?a, Osiedle Grka, ulice: Bema, Kasprzaka od nr 14 do 25, 22 Lipca od nr 21 do ko?ca, Nowotki od nr 1 do 12, Okr??na nr 16 i 16A oraz od nr 21 do ko?ca, Owocowa, 1000 Lecia Pa?stwa Polskiego od nr 43 do ko?ca, Poprzeczna, Skalna, 24 Stycznia od nr 41 do ko?ca oraz nr 33,35,37,39 , Wsplna, Gen Zawadzkiego numery nieparzyste do nr 23 8
2 Osiedle Krze, ulice: Cichy K?cik, Grunwaldzka od nr 35 do 77 numery nieparzyste oraz od 36 do 76 numery parzyste, Gwarkw, Kopalniana nr 1, oraz od nr 4 do 10, ?adna, Mi?a, Rodzinna, Rzeszowiakw, Spacerowa, Zaciszna, Gen.Zawadzkiego od nr 25 do ko?ca numery nieparzyste, Zgodna, ?abia, Osiedle Siersza, ulice: Boleslawa Chrobrego, Brzozowa, Chrzanowska, Ci??kowicka, Cyprysowa, D?bowa, Dolna, Dobra, Grzybowa, Jana Paw?a II nr 7, Jod?owa, Le?na, ??kowa, ?ukowa, 1 Maja od nr 164 do 200, M?y?ska, Nieca?a, Ogrodowa, Partyzantw, Podmok?a, Polna, Robotnicza, Sosnowa, Stara Maszyna, Stawowa, Stoja?owskiego, Szczakowska, ?wierkowa, Wierzbowa, Zielona, Akacjowa, Boczna, Braci Romockich, Dembowskiego, Dyrekcyjna, Grnicza, Grunwaldzka od nr 78 do ko?ca, Jana III Sobieskiego ,Jana Paw?a II od nr 1 do 30 /bez nr 7/ i 44 budynki prywatne, 11 Listopada ,Modrzewiowa, Odkrywkowa, Piaskowa, Podwale, Rzemie?lnicza, Solskiego, Sportowa, 22 Stycznia, Szybowa, W?ska, Wyzwolenia, Zwyci?stwa, ?eromskiego, Osiedle Energetykw, ulice: Jana Paw?a II - bl nr. 14, 15, 17do 22, 31, 33, 35 do 41,42, 43, ul. Jana Paw?a II-budynki prywatne nr 47, 49, 55, 57, 63 ,Osiedle Gaj Zacisze, ulice: Kamienna, Matejki, Olkuska, P?ocka, Podleska, Sko?na, Studzienna Osiedle Gaj, bloki: od nr 1 do 38, So?ectwo Czy?wka 5
3 So?ectwo Bol?cin, So?ectwo Dulowa, So?ectwo Karniowice, So?ectwo M?oszowa, So?ectwo Pi?a Ko?cielecka, So?ectwo Lgota, So?ectwo My?lachowice, So?ectwo P?oki, So?ectwo Psary 8