Pliki do pobrania

Powo?anie Komitetu Wyborczego

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie w sprawie powo?ania Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia TRS "Niezale?no??".

 

Formularze list poparcia dla Komitetu Wyborczego TRS Niezale?no??"

Poni?ej zamieszczamy formularze wykazw osb popieraj?cych listy kandydatw do Rady Miasta Trzebini, zg?aszane przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Trzebi?ski Ruch Spo?eczny Niezale?no?? w poszczeglnych okr?gach wyborczych. Formularze przeznaczone s? do zbierania podpisw osb popieraj?cych listy naszych kandydatw do Rady Miasta Trzebini.

Formularz listy osb popieraj?cych KW TRS "Niezale?no??" w okr?gu wyborczym nr 1

Formularz listy osb popieraj?cych KW TRS "Niezale?no??" w okr?gu wyborczym nr 2

Formularz listy osb popieraj?cych KW TRS "Niezale?no??" w okr?gu wyborczym nr 3

 

Zgoda na kandydowanie i o?wiadczenie lustracyjne

Formularze zgody na kandydowanie oraz o?wiadczenia lustracyjnego, przeznaczone dla kandydatw na radnych.

Zgoda na kandydowanie

O?wiadczenie lustracyjne

 

Logo TRS "Niezale?no??"

Logo Stowarzyszenia TRS "Niezale?no??" w formacie BMP (wysoka rozdzielczo??)